Om oss 

Prosjektet er sammensatt av deltakere fra kommunene Ski, Oppegård, Nesodden, Enebakk, Frogn og Ås. Kommunene ligger i Follo-regionen, Akershus.

Prosjektdeltakere:

Navn

Tittel

Kommune

Stilling i egen kommune

Ingegerd Kleivdal

Prosjektleder

Ski

Prosjektleder Follo

Monica Karstensen

Prosjektmedlem

Oppegård

Prosjektleder Oppegård

Wenche Arnessen

Prosjektmedlem

Ski

Avd.leder Hjemmetjenester

Svein Egil Knudsen

Prosjektmedlem

Enebakk

IKT rådgiver

Tora Marie Omvik Johansen

Prosjektmedlem

Ås

IKT rådgiver og Prosjektleder Ås

Øystein Dale

Prosjektmedlem

Ås

Seniorkontakt og Rådgiver velferdsteknologi

Margunn Hetlelid

Prosjektmedlem

Nesodden

Rådgiver samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling

Magne Rasmussen

Prosjektmedlem

Nesodden

Rådgiver samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling

Marte Dreyer

Prosjektmedlem

Frogn

Prosjektleder Frogn

Anita Lorentzen

Tillitsvalg

Ski

HTV Fagforbundet