Samling for første runde i Velferdsteknologi ABC 17.01.2019.

Det ble det gjennomført opplæring i Emne B Fra brukerbehov til ny løsning i Ski Rådhus torsdag 17. januar.

Det var god oppslutning om samlingen der Matthew Lynch fra Head og Training and Innovation gjennomførte en Designthinking workshop hvor deltagerne gjennom ulike oppgaver samarbeidet om prosessen fra identifisering av brukerbehov til brukerløsning.

Det er mulig å laste ned Opplæringsplan for velferdsteknologiens ABC" fra sidene "Prosjektets dokumenter".

Bilder fra samlingen kan du se på siden "Bilder".

Samlinger 25.01.2019.

25. januar 2019 gjennomførte prosjektet 5. samling med PA Consulting. Tema på samlingen var introduksjon til anskaffelsesprosessen. og behovskartleggingen som er nødvendig å gjøre i sammenheng med den.

Invitasjon til samlingen finner du her.

Presentasjoner fra dagen finner du på siden "Prosjektets dokumenter"

Samme dag ble det gjennomført en regional samling om responstjenester

Invitasjon til denne samlingen finner du her.

Bakgrunn for samlingen er at et  innsatsområdene i prosjektet er å vurdere modeller for responstjenester. De nasjonale erfaringen er at mulighetene er mange, og at kommuner og regioner velger ulike løsninger.

Målet med samlingen er å gjennom tidlig involvering bidra til at regionens administrative ledere får et godt beslutningsgrunnlag for valg av kommunenes fremtidige responstjenester.

Grethe Kverneland Berg og Daniel Thelle fra PA Consulting bidrar med å gi oss kunnskap om ulike modeller for responstjenester, og erfaringer fra andre kommuner.

Presentasjoner fra denne samlingen finner du på siden "Prosjektets dokumenter"