Velkommen til Folloprosjektets nettsider

Vi jobber for at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i Follo innen 2020.

På våre sider kan du lese mer om hvordan prosjektet er organisert, fordype deg i våre styringsdokumenter, presentasjoner fra samlinger og finne mer informasjon om hva velferdsteknologi er og hvordan vi arbeider med dette i Follo.

Under siden "Nyheter" vil vi fortløpende publisere informasjon fra våre samlinger og annen nyttig informasjon.