Bilder fra samling for første runde i Velferdsteknologiens ABC 17. januar 2019.